Санитаријата, која е со највисок квалитет, кај нас ја нарекуваат ПОРЦЕЛАН, а во светот се бележи со знакот VITREOUS CHINA(што не значи дека е кинеска). Санитаријата изработена од овој материјал е со траен квалитет.